Fordi spesielle utfordringer krever spesialkompetanse

Ved prosjektering av elektriske anlegg til landbasert industri, stilles det skjerpede sikkerhetskrav. Med mer enn 30 års samlet erfaring fra olje- og gassindustrien onshore, posisjonerer vi oss blant landets ledende rådgivere innen engineering for denne sektoren. Dét gir en nødvendig trygghet.

Prosjekt & enøk partner har spesialisert seg innen prosjektering og dokumentasjon av elektroinstallasjoner på landbaserte tankanlegg. Vår betydelige erfaring innen engineering for olje og gassindustrien, har ført oss fra København i syd til Svalbard i nord. Følgelig er våre ingeniører godt kjent med de krav som stilles til slike anlegg, både tekniske betingelser og krav til styring og gjennomføring.

Vi har bred erfaring med:

  • Elektriske anlegg og utstyr i eksplosjonsfarlige områder (Ex-områder).
  • Nybygg og ombygging av tankanlegg onshore.
  • Modernisering, hvor eldre anlegg tilpasses nye produkter og bruksmønstre.
  • Oppfølging, testing og igangkjøring sammen med elektroentreprenør og automasjonsleverandør.