Ser ethvert scenaRIE

Prosjekt & enøk partner har bred kompetanse og erfaring innen elektroteknisk prosjektering. Gjennom kunnskap, dialog og tillit, søker vi til enhver tid å oppnå at ditt prosjekt skal gå så knirkefritt som mulig. Dét motiverer oss!

Som rådgivende ingeniører elektro (RIE), kan vi bistå med oppgaver innen prosjektering, enøktiltak og dokumentasjon av blant annet næringsbygg, barnehager, eneboliger, offentlige bygg og omsorgsbygg. Dessuten tilbyr vi tjenester innenfor oljesektoren, med spesialkompetanse på tankanlegg.

Vi har bred erfaring med:

  • Lang erfaring fra planlegging, prosjektering og dokumentasjon av store og små prosjekter av svært forskjellig karakter.
  • Stort fokus på god funksjonalitet, lavt energiforbruk og lavest mulig drifts- og investeringskostnader.
  • Vi har spesialkompetanse på beregningsprogrammet Febdok og bruker dette som et verktøy på alle prosjekter.
  • Kan bistå i alle stadier i prosessen.
  • Godkjent for prosjektering av brannanlegg og nød- og ledelys.