Du bygger for fremtiden – vi har kontroll på nåtiden

Det er et økende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer, samt energieffektive løsninger. Derfor er vårt mål å prosjektere bygg med god funksjonalitet, lavt energiforbruk og lavest mulig drifts- og investeringskostnader. Bygg hvor også miljøet hensyntas – fordi det handler om fremtiden.

Prosjekt & enøk partner gir deg som byggherre det nødvendige grunnlaget, slik at du kan ta endelige beslutninger i dag og bygge lønnsomt for morgendagen. I tillegg har vi stort fokus på samhandling med øvrige håndverksgrupper, og 3D-visualiserer elektroinstallasjonene dine, slik at de passer inn i det store bildet. På den måten unngår man å bruke store summer på feilretting underveis. Det handler om å ligge i forkant.

Kan bistå i alle stadier i prosessen

Vi er godkjent for prosjektering av brannalarmanlegg samt nød- og ledelys, i henhold til Plan- og bygningsloven, og kan bistå i alle faser av et prosjekt:

 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Energieffektivisering
 • Belysning
 • Tele- og dataspredenett
 • Alarmanlegg for brann, innbrudd og adgangskontroll
 • KNX
 • SD-anlegg
 • 3D-visualisering
 • Tilstandsvurdering
 • Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner
 • Anbudsinnhenting
 • Evaluering av tilbud og kontrahering
 • Kostnadsberegninger
 • Bistå med oppfølging på vegne av byggherre
 • Etterkontroll og FDV-dokumentasjon