Lønnsomheten ligger i detaljene

Prosjektering handler om å være forutseende og nøyaktig. Om å få de små delene til å passe i den store helheten. Om å løse ting før de oppstår, gjennom å tenke litt annerledes. Fordi godt forarbeid sikrer en effektiv gjennomføring og et solid sluttresultat.

Det å se hvert minste element, er en del av vår hverdag og helt avgjørende for prosjektgjennomføringen. Slik som på Jan Mayen – base for Forsvarets LORAN-C-stasjon, meget værutsatt og tilgjengelig bare med C-130 Hercules. I omgivelser som dette blir virkelig detaljstyringen satt på prøve. Fordi hver centimeter teller når det lille bildet skal passe i det store.

El-prosjektering innen bygg og industri

Prosjekt og enøk partner har bred erfaring innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse overfor både bygg- og anleggsektoren, samt olje- og gassindustrien, fra lavlandet i sør, til polare områder i nord.