Energieffektivisering og energiomlegging i bygg

Både innen energieffektivisering og fornybar energi kommer det stadig nye løsninger på markedet. Og det er store økonomiske besparelser å hente for de som ønsker å optimalisere bygget sitt. Den største utfordringen er imidlertid å orientere seg blant tilgjengelig teknologi. Det er her vi kan rådgi.

Regjeringens overordnede og langsiktige mål er at nye bygg skal være bærekraftige med et lavt avtrykk på miljøet i hele byggets levetid. Samtidig rehabiliteres det mange tusen bygninger i Norge hvert eneste år. Da er man allerede i modus for å gjøre endringer, og det er kostnadsbesparende å gjøre effektiviseringsinngrep når man likevel moderniserer. Prosjekt og enøk partner kan rådgi både på nybygg og rehabilitering, slik at du er sikret et bygg med lavt energiforbruk også i fremtiden.