Det handler om kompetanse og nytenkning

Prosjekt & enøk partner er et rådgivende ingeniørfirma innen elektro, som leverer prosjekterings- og dokumentasjonstjenester til bygg- og industrisektoren.

Våre konsulenttjenester omfatter el-prosjektering, dokumentasjon og enøk for områdene kontor- og næringsbygg, bo- og helseinstitusjoner, industrianlegg, skoler, privatboliger og idrettsanlegg. I tillegg har vi mer enn 30 års samlet erfaring fra olje- og gassindustrien onshore, noe som posisjonerer oss blant landets ledende rådgivere innen engineering for denne sektoren.

Årelang kunnskap, nye tanker

Våre medarbeidere har solid og variert bakgrunn innenfor fagfeltet elektroteknikk, flere med mer enn 20 års erfaring. Dét gir deg den nødvendige tryggheten, og oss evnen til å tenke litt annerledes basert på velprøvd kunnskap. Fordi det handler om å få de små delene til å passe i den store helheten.

Lønnsomheten ligger i detaljene.


Kontaktinformasjon:

Prosjekt & Enøk Partner AS
Kilengaten 1
3117 Tønsberg
Norway

Tel: 33 69 70 05
e-post: post@pep.as